Graphic design

Graphic design

  • Korporátní identita: loga, jednotný firemní styl
  • Jednotný vizuální styl: akce, výrobky, kampaně
  • Formáty pro: tisk, online i outdoorové kampaně
  • Vazba: programy, brožury, almanachy, katalogy
  • Grafický design

Upcoming events and concerts

František Kinský hostem cyklu Setkání osobností

11.02.2023 (Saturday) - 14:00 hod.

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz