František Kinský vybral 70 obrázků do benefiční dražby pro ParaCENTRUM Fenix

06.06.2021
sunday

František Kinský, český textař a producent Michal Horáček, Čechoameričanka a galeristka Katherine Kastner z Hunt Kastner Galerie, umělecká ředitelka Denisa Kujelová z Fait Gallery a Lucia Lettenmayerová, zakladatelka privátní galerie COLLETT Prague | Munich, podpořili letošní Dražbu pro Fenix, která se koná pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 a Aukčního domu Zezula. Nezisková organizace ParaCENTRUM Fenix pořádá benefiční dražbu obrazů mladých umělců již podruhé. Cílem této akce je propojení světa mladé umělecké generace se světem hendikepovaných. Výtěžek dražby poputuje na rehabilitaci pro lidi s poškozením míchy. Do držby se sešlo na 260 obrazů od mladých výtvarníků ze 17 základních, uměleckých a středních škol z Brna a dalších českých regionů. Z nich odborná komise vybrala 70 obrázků do on-line aukce, které se můžete zúčastnit ve dnech 20. 5. – 6. 6. 2021.

Více na: www.drazbaprofenix.cz a https://drazbaprofenix.cz/category/hodnotitele/.

Sunday 06.06.2021
Place:
on-line

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz