Nabídka KINSKÝ Art Media

Svatby v Novém zámku v Kostelci n. Orlicí, Pronájem prostor Nového zámku, Prohlídky zámecké expozice s Františkem Kinským, Akce na klíč, Mediální servis, Grafický design

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz