Akce na klíč

Firmám a klientům nabízíme: hromadné objednávky vstupenek na námi pořádané akce v I. cenové kategorii, v počtu 40 – 50 kusů, spojené s welcome drinkem a prohlídkou zámecké expozice Život v biedermeieru s Františkem Kinským, majitelem Nového zámku, správcem rodového majetku a starostou města Kostelec nad Orlicí.

Možné termíny:
16.11.2019 Jiří Bárta a Terezie Fialová: koncert k 30. výročí Dne boje za svobodu a demokracii
6.12.2019 Vánoce: Aneb bacha na Šporcla
6.1.2020 Ivo Kahánek a Barocco sempre giovane: Mozart gala

Catering a občerstvení: Toniova zámecká kavárna  a restaurace (rozsah dle dohody).
Reklama v místě konání: v rámci výše uvedené spolupráce nabízíme umístění reklamních bannerů v místě konání.

VÁNOCE NA ZÁMKU: připravujeme

AKCE V JINÝCH LOKALITÁCH A RŮZNÝCH MÍSTECH KONÁNÍ: kompletní zajištění kongresů, večírků, plesů, divadel, koncertů na klíč, včetně případného ozvučení, světelného programu, grafických materiálů i propagace.

 

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz